Jazz by Duurstede

Jazz by Duurstede slaat jaartje overJazz by Duurstede slaat jaartje over

Het viel de laatste jaren niet mee om voldoende financiën voor het festival binnen te halen. Vorig jaar werd het echt spannend toen Jazz by Duurstede zes weken voor het festival pas kon besluiten dat het festival door kon gaan.

Jazz by Duurstede besteedde altijd veel aandacht aan de programmering en geniet landelijke bekendheid als een kwaliteitsfestival. De laatste jaren is er flink bezuinigd door in de locaties te snijden waardoor het festival kleiner is geworden maar de kwaliteit gehandhaafd kon blijven.

Naast de sterk teruggelopen sponsoring zijn ook de mogelijkheden van subsidies door fondsen afgenomen. Een andere tegenvaller is dat de provincie niet meer subsidieert. Verder bezuinigen is niet mogelijk of het zou op de kwaliteit moeten zijn maar daar wil de organisatie geen afbreuk aan doen.

Jazz by Duurstede heeft daarom het pijnlijke besluit moeten nemen om dit jaar het festival over te slaan. De organisatie kijkt terug op twintig edities met vele hoogtepunten. Zij hopen volgend jaar, als de economie weer aan zou trekken, met frisse moed de draad weer op te pakken.